Izvēlne
Pirkumu grozs

Lietošanas noteikumi

INTERNETA VEIKALA ASOLŪTS ĒD LIETOŠANAS NOTEIKUMI. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

Pašnodarbināta persona Juris Lipskis,
reģistrācijas Nr. 18018412309,
PVN reģistrācijas Nr. LV18018412309,
juridiskā adrese: Krimuldas pagasts, "Lejasstokas", LV-2144
faktiskā adrese: Krimuldas pagasts, "Jaunstokas", LV-2144
tālruņa numurs: 26707894; 28337598
e-pasta adrese: juris@absolutsed.lv; ilze@absolutsed.lv
(turpmāk – Pārdevējs) interneta veikala www.absolutsed.lv lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz ikvienu tīmekļa vietnes www.absolutsed.lv (turpmāk – tīmekļa vietne) apmeklētāju un lietotāju (turpmāk – Klients) neatkarīgi no tā, vai Klients iegādājas vai neiegādājas Pārdevēja tīmekļa vietnē pieejamās preces (turpmāk – Preces).

Klients apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties Preces Pārdevēja tīmekļa vietnē atbilstoši šiem Noteikumiem, un apliecina, ka Klients nekādā veidā nav saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, un Klienta naudas līdzekļi nav tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma finansēšanu vai šā noziedzīgā nodarījuma mēģinājumu. 

Klients nav tiesīgs pasūtīt Preces tīmekļa vietnē, ja Klients nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Klients nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs apmeklēt un lietot tīmekļa vietni un pasūtīt Preces tīmekļa vietnē. Ja Klients apmeklē tīmekļa vietni, veic Preču pasūtījumu un apmaksu, ir uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt Preču pasūtījuma nodrošināšanu, ja tiek konstatēta Klienta neatbilstība tīmekļa vietnes Noteikumiem.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu nosaka šie Noteikumi, Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti, attiecībā uz patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likums un 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Šie Noteikumi Klientam ir pieejami Pārdevēja tīmekļa vietnē. Klientam ir tiesības pieprasīt un saņemt Noteikumus arī rakstiskā veidā. Klientam, iepērkoties Pārdevēja tīmekļa vietnē, tiek piemēroti Noteikumi redakcijā, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Klientam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt tīmekļa vietnes saturu un Noteikumus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem, publicējot atjauninātus Noteikumus Pārdevēja tīmekļa vietnē.

PREČU PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN PREČU APMAKSAS KĀRTĪBA.

Visu tīmekļa vietnē izvietoto Preču cenas ir norādītas EUR valūtā un ietver Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētos nodokļus. Papildus Klients sedz izmaksas par Preču piegādi pasūtījumiem līdz 30 EUR, kur piegādes maksa ir 3,50 EUR. Pasūtījumi, kuru kopsumma ir virs 30 EUR, piegāde ir bezmaksas. Par Preču apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta Pārdevēja bankas kontā vai skaidrā naudā, brīdī, kad www.absolutsed.lv kurjers piegādā Preces, un Klients apstiprina Preču saņemšanu ar parakstu uz pavadzīmes. Gadījumos, kad norādītais apmaksas veids ir maksājuma karte vai pārskaitījums, pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc pilnas Preču apmaksas veikšanas. 

Pirmais solis. Preču izvēle un pasūtījuma noformēšana.

Klients noformē Preču pasūtījumu, pievienojot vēlamās Preces “Preču grozā” un aizpildot tīmekļa vietnes obligāti norādāmos laukus (tajā skaitā vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu, apmaksas un piegādes veidu, piekrīt interneta veikala lietošanas noteikumiem). 

Piekrītot kļūt par tīmekļa vietnes reģistrētu lietotāju, Klientam ir jānorāda aktīva, Klientam pieejama e-pasta adrese un parole. Klients ir atbildīgs par lietotājvārda un paroles drošību un neatklāšanu trešajām personām. Klients ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem Preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta tīmekļa vietnē, pievienojoties ar Klienta paroli, un Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Klientam vai trešajām personām iepriekš norādīto darbību rezultātā. Ja tīmekļa vietnē pieejamo Preču pasūtījumu veic trešā persona, kas pievienojas tīmekļa vietnei, izmantojot Klienta piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Klientu. Ja Klients pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs.

Klients ir atbildīgs par to, lai Klienta sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Klienta dati mainās, Klientam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nav atbildīgs par Klienta sniegto datu precizitāti, noformējot Preču pasūtījumu. Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, Klientam izmantojot svešas maksājumu kartes vai personas datus, tajā skaitā Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Klientam vai trešajām personām tādēļ, ka Klients ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

Otrais solis. Preču apmaksa.

Klientam ir iespēja izvēlēties veikt Preču apmaksu ar maksājuma karti, apmaksu ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā. Pirkumu apmaksas servisu nodrošina SIA Wordline Latvia, kas ļauj veikt arī pirkumu apmaksu ar VISA un MasterCard maksājuma kartēm.

Līgums starp Klientu un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Klients ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, Klientam tīmekļa vietnē izveidojis Preču grozu, izvēlējies Preču piegādes veidu, norādījis Preču piegādes adresi, apstiprinājis Preču pasūtījumu un veicis samaksu par Precēm. Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, 1 (vienas) darba dienas laikā uz Klienta e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā tiek norādīts pasūtījuma statuss un cita papildus informācija (aicinām pārbaudīt, vai sūtījums nav iekritis mēstuļu jeb “spamu” mapē). Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts,  jāsazinās ar Pārdevēju (ilze@absolutsed.lv). Ja norādītais maksāšanas veids ir maksājuma karte vai bankas pārskaitījums, Preču pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc Preču pirkuma apmaksas veikšanas.

Preču apmaksa izmantojot pārskaitījumu vai apmaksu ar karti.

Apmaksa tiek veikta, apstiprinot Preču pasūtījumu tīmekļa vietnē un sagaidot savienojumu ar banku. Ja apmaksas laikā sesija pārtrūkst, Klienta veiktais maksājums, visticamāk, netiks saņemts. Ja pasūtījuma apmaksa nav veikta, Preču pasūtījums sistēmā uzrādās kā neaktīvs, un Preču pasūtījums netiek apstiprināts, tāpēc aicinām pārliecināties par veikto maksājumu. 

PASŪTĪJUMA IZPILDES LAIKS UN PIEGĀDE.

Pasūtījuma izpildes laiks ir 1 (viena) līdz 4 (četras) darba dienas, sākot ar nākamo darba dienu pēc Preču pasūtījuma apmaksas. Kad Preču pasūtījums ir gatavs, Klients saņem e-pastu, zvanu vai sms, kur tiek informēts par to, ka Preču pasūtījums ir nodots piegādei. Piegāde tiek veikta darba dienās, izņemot oficiālās Latvijas Republikas Valsts svētku dienas. Pircējam ir tiesības atsaukt pasūtījumu, līdz paredzētajai pasūtījuma piegādes dienai informējot pa tālruni 28337598. 

Pasūtījuma piegāde tiek nodrošināta Latvijā (Rīgā un Latvijas lielākajās pilsētās).

Preču piegāde var aizņemt 1 (vienu) līdz 3 (trīs) darba dienas, sākot ar nākamo darba dienu pēc Preču pasūtījuma izpildes, kad Preču pasūtījums ir nodots piegādei. Preču piegādes termiņš nav tieši atkarīgs no Pārdevēja, ņemot vērā, ka Preču piegādes termiņu var ietekmēt izvēlētais Preču piegādes veids, piegādes reģions un adrese, kā arī attiecīgā piegādes dienesta, kurš nodrošina Preču pasūtījuma piegādi, darba laiks. Ar Preču piegādes noteikumiem sīkāk iespējams iepazīties: https://www.omniva.lv/. 

Noformējot Preču pasūtījumu, Klientam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko Preču pasūtījuma saņemšanas veidu: 

  • Ar www.absolutsed.lv  kurjeru.
  • Omniva pakomāti - piegāde ar Omniva pakomātu Rīgā un Latvijas lielākajās pilsētās. Piegādes laiks Latvijā 1 (viena) līdz 3 (trīs) darba dienas pēc Preču nodošanas piegādei; piegādes izmaksas Latvijā EUR (3 eiro, 50 centi).
  • Omnivas piegādes veids tiek nodrošināts ar izsekošanas kodu. 

Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Preču pasūtījumā kā šī Preču pasūtījuma saņēmējs, uz adresi, kura norādīta kā Preču saņemšanas adrese.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās Preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies izvēlētā piegādātāja vainas dēļ, savlaicīgi nepiegādājot Preces. Ja Klients nav saņēmis savu pasūtījumu 30 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz pa e-pastu ilze@absolutsed.lv, norādot sava pirkuma numuru un datumu, un puses vienojas par papildu Preču piegādes termiņu. Klientam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja: (a) Pārdevējs ir atteicies piegādāt preci; (b) piegāde līgumā no teiktā termiņā ir uzskatāma par būtisku noslēgtā līguma rakstura kontekstā; (c) Klients pirms līguma noslēgšanas ir informējis Pārdevēju par to, ka piegāde līgumā noteiktajā termiņā ir būtiska; (d) Preces netiek piegādātas papildu termiņā. Ja Klients ir vienpusēji atkāpies no līguma tādēļ, ka Pārdevējs termiņā nav veicis piegādi, Pārdevējam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās atmaksāt Klientam visas saskaņā ar līgumu Klienta samaksātās naudas summas.

PREČU ATGRIEŠANA VAI APMAIŅA.

Atteikuma tiesības un atteikuma tiesību izmantošanas sekas.

Klientam ir tiesības no pasūtītās Preces atteikties 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no Preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, nosūtot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu vai e-pastu) ir jāinformē Pārdevējs  par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Klients var izmantot Pārdevēja atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Klients paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Ja Klients attieksies no līguma, Pārdevējs atmaksās Klientam visus no Klienta saņemtos maksājumus, neskaitot piegādes izmaksas, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Klienta lēmumu atteikties no līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Klienta saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda papildus maksa. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad Pārdevējs būs saņēmis Preces atpakaļ vai kad Klients būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. 

Klientam Preces ir jānosūta atpakaļ vai jānodod Pārdevējam tā faktiskajā adresē (noliktava): Krimuldas pagasts, "Jaunstokas", LV-2144, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Klients ir paziņojis Pārdevējam par savu lēmumu atteikties no līguma. Termiņš būs ievērots, ja Klients Preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Klientam ir pienākums segt ar Preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās Omniva kurjera izmaksas apmēram 10 EUR apmērā (caur Omniva pakomātu Pārdevējs sūtījumus nepieņem)( izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Klientam ir jāsaglabā no Omniva kurjera  saņemtais čeks ar sūtījuma izsekošanas numuru, līdz Preču sūtījums ir nogādāts atpakaļ Pārdevējam. Svarīgi, lai Precei ir saglabāts ārējais izskats, tās oriģinālais iesaiņojums un tā nav bojāta. Klients ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantotas citos nolūkos, nevis Preces pārbaudei un tās īpašību noteikšanai (Klientam ir tiesības pārbaudīt Preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par Preces lietošanu, kas pārsniedz Preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu Preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par Preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības ja:

tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
4.2.2. tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;
4.2.3. citos likumā paredzētajos gadījumos.

Preces atgriešana, ja Prece neatbilst līguma noteikumiem.

Klients, kas ir patērētājs un izmantojis Preces mājsaimniecības vajadzībām, ir tiesīgs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta kārtībā pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Klients iesniedz rakstisku prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Klients pieņēmis attiecīgo Preci (faktu, ka Klients ir saņēmis Preci, apliecina: saņemot pasūtīto Preci pakomātos – Klienta pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai; saņemot pasūtīto Preci standarta piegādi – Klienta paraksts uz pavadzīmes). Ja Klients izvēlēsies saņemt atpakaļ samaksāto naudu, tā tiks pārskaitīta uz kontu, no kura tika veikts pirkums, nekavējoties, bet ne vēlāk, kā 30 darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas atpakaļ pie Pārdevēja.  

PREČU CENA UN KUPONU LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

Preces Klientam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pasūtījuma veikšanas brīdī. Pārdevējs patur tiesības mainīt Preču cenu, noteikt Precēm speciālo cenu, kā arī organizēt mārketinga aktivitātes, kuru rezultātā Pārdevēja tīmekļa vietnē reģistrēts Klients saņem kuponus (Pārdevējs nosūta kuponus uz Klienta norādīto e-pastu), kas Precei piešķir atlaidi. Kuponu vērtība un izmantošanas termiņš ir norādīti uz kupona. Pēc kuponu vērtības iztērēšanas vai derīguma termiņa beigām kuponi vairs nav izmantojami. Iepērkoties tīmekļa vietnē, vienā pirkumā ir iespējams izmantot tikai vienu kuponu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS.

Vietnes saturs (grafiskie materiāli, tekstuālā informācija, videomateriāli, pogu ikonas, datu apkopojumi, programmatūra un tās izkārtojums) ir Pārdevēja īpašums. To aizsargā Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību.

Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana citiem mērķiem, bez rakstiski saskaņotas atļaujas ar Pārdevēju, ir aizliegta.

STRĪDU RISINĀŠANA.

Ja starp Pārdevēju un Klientu ir radušās domstarpības, puses tās cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Klientam ir sūdzības, Klientam ir tiesības tās iesniegt tieši Pārdevējam, sūdzību nosūtot pa pastu uz Pārdevēja faktisko adresi vai nosūtot to uz Pārdevēja e-pasta adresi. Gadījumā, ja Klients nav apmierināts ar Pārdevēja sniegto atbildi, tad Klients, kas ir:

patērētājs ir tiesīgs vērsties:

(a) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai

(b) pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja (www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze), ja attiecīgajā jomā tāds ir izveidots, vai

(c) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Klientam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai; vai

(d) vērsties Latvijas Republikas tiesā atbilstoši piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; vai

(e) izšķirt strīdu tiešsaistē (SIT platformā: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV);

juridiska persona vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību un neizmanto Preces mājsaimniecības vajadzībām, ir tiesīgs vērsties Latvijas Republikas tiesā atbilstoši piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

NEPĀRVARAMA VARA.

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi – saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata katastrofas.

Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu mājaslapas darbību, personalizētu saturu un analizētu datu plūsmu. Noklikšķiniet zemāk, lai piekristu sīkdatņu izmantošanai tīmeklī. Ja vēlaties iepazīties ar sīkdatņu politiku vai atsaukt savu piekrišanu visām vai dažām no sīkdatnēm, lūdzu, skatiet sīkdatņu politiku.